Hidrobiyoloji ve Su Kalitesi Yönetimi MSc – DE

Seviye: Yüksek Lisans (MA&MSc)
Başlangıç yılları: 2024
Başlangıç ayı: Şubat, Eylül
Dönemler: 4
Son başvuru tarihi: 15 Haziran, 2024
İstenen dil sertifikası: (TOEFL 547 /IELTS 6.0 /oral examination)
Fiyat: 7 500
usd/yılda (2 dönemler)
Üniversite: Debrecen Üniversitesi
Şehir: Debrecen

Kurs Açıklama

Fen ve Teknoloji Fakültesi tarafından sunulan Hidrobiyoloji – Su Kalitesi Yönetimi Yüksek Lisans programı, öğrencileri su biliminin fiziksel, kimyasal ve ekolojik yönleri konusunda kapsamlı bilgi ve uzmanlıkla donatmak üzere tasarlanmıştır. Bu, ılıman bölgelerden tropikal ve yarı kurak bölgelere kadar uzanan çeşitli ortamları kapsar. Müfredat, her bir temel konu alanındaki temel süreçlerde sağlam bir temel sağlar ve hidrolojik döngü boyunca meydana gelen karmaşık etkileşimleri aydınlatır. Öğrenciler, çeşitli hidrolojik süreçler ve işlevlerin yanı sıra bunların çevre sağlığı üzerindeki derin etkileri hakkında bilgi sahibi olurlar.

Programa kabul için ilgili bir lisans diplomasına sahip olmak ve başvuru sahiplerinin TOEFL (547) veya IELTS (6.0) gibi standart testlerle onaylanmış İngilizce yeterliliklerini göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca, adayların 150 USD başvuru ücreti ve 350 USD giriş prosedürü ücreti sunmaları gerekmektedir.

Program dört yarıyılı kapsamakta ve toplam 120 AKTS kredidir. Müfredat, teorik eğitim ile uygulamalı eğitim arasında bir denge kurmaktadır; dersler ve seminerler programın %58’ini oluştururken, uygulamalı eğitim %42’sini oluşturmaktadır.

Program süresince ele alınan temel konular arasında Genel Hidrobiyoloji, Hidrobiyolojide Matematiksel Yöntemler, Hidroloji ve Coğrafya, Uygulamalı Hidrobiyoloji, Su Kimyası, Akan Su Ekolojisi, Durgun Su Ekolojisi, Sulak Alan Ekolojisi, Su Yönetimi, Sucul Toksikoloji ve Paleo Hidrobiyoloji yer almaktadır.

İkinci yılda öğrenciler Su Kalitesi İzleme, Avrupa Suyu, Doğa Koruma gibi uzmanlık alanlarını derinlemesine inceler ve bir tezle sonuçlanan önemli bir araştırma projesi üstlenirler.

Programın önemli bir bileşeni, öğrencilere gerçek dünya ortamlarında paha biçilmez uygulamalı deneyim sağlayan 6 haftalık bir saha uygulamasıdır. Bu pratik deneyim, teorik bilgileri uygulama becerilerini geliştirmekte ve hidrobiyoloji ve su kalitesi yönetiminin çeşitli yönlerindeki yeterliliklerini pekiştirmektedir.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlar, su kalitesi yönetimindeki karmaşık zorlukları ele almak için donanımlı hidrobiyologlar olarak ortaya çıkmaktadır. Uzmanlıkları, su kaynaklarını korumaya ve su ekosistemlerini korumaya odaklanan bir dizi sektör ve kuruluşta yüksek talep görmektedir.

İlgileniyor musunuz? Hemen Bizimle İletişime geçin!