Aydınlatma Metni

Hun Education KFT, (Hun Education Olarak anılacak) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve Hun Education’nın kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız; MADDE 1: VERİ SORUMLUSU Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Hun Education tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından […]

Açık Rıza Beyan Metni

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin Hun Education Kft. (Hun Education olarak anılacak), tarafından yasa ve açık rıza beyan formunda yer alan esaslar çerçevesinde toplanmasına, aktarılmasını, kaydedilmesine, işlenmesine ve saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel verilerimin […]

Terms and Conditions

Last updated: Please read these Terms of Use (“Terms”, “Terms of Use”) carefully before using the website (the “Service”) operated by (“us”, “we”, or “our”). Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access […]

Privacy Policy

Last updated: (“us”, “we”, or “our”) operates the website (the “Service”). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information when you use our Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy. We use your Personal Information for […]